nápověda

Úloha Přehled stavu financí

Úloha zobrazuje přehled o stavu financí na bankovních účtech a pokladnách. Přehled je rozdělen do dvou částí. A to přehled stavu v minulých obdobích a předpokladu příjmů a výdajů na základě dokladů zapsaných v systému.

V minulém období se zjišťuje stav na bankovních účtech a pokladnách. V parametrech jde určit dokladové řady, které se mají brát v potaz. Tyto řady se pak následně uplatňují při zjišťování předpokládaných příjmů a výdajů.
V druhé části od zítra do konce období zjišťuji předpokládané příjmy a výdaje z ODF a DOF. Na dokladech je hodnocen datum splatnosti. Pokud je doklad uhrazen pouze částečně, je počítáno pouze s neuhrazenou částí.

Parametry úlohy jsou standardní, lze tedy určit období, za jaké má úloha zjišťovat údaje do historie a do budoucnosti. Dále je možné určit časový úsek, za jaký se budou údaje sumarizovat. Zadat je možné čísla dokladových řad pokladen a bankovních účtů, které budou vstupovat do hodnocení. Stav je zobrazen jako součet stavu + příjem - výdej. Do druhé série stavu je započítán stav neuhrazených dokladů spadajících do začátku hodnoceného období až po dnešní den. Tato částka je pak přičtena k aktuálnímu stavu.

Poznámka: Pokud do období spadá aktuální datum, je toto období rozděleno na dvě části. V první části zjišťuji aktuální stav na bankovních účtech k dnešku 23:59:59.

Vzhled úlohy je možné nastavit jako textové nebo grafické hodnocení, zda zobrazovat kóty hodnot na grafu a zda zobrazovat legendu grafu.